Meny Stäng

Sammanfattning av Ekobrottsmyndighetens resultat för 2019

Myndighetens sammantagna bedömning är att verksamheten visar goda resultat. Samtidigt gör myndigheten bedömningen att ärendenas ökande komplexitet utgör en väsentlig utmaning för en effektiv och balanserad ärendehantering.

Läs mer >>