Meny Stäng

Att upphandla tjänster

Att upphandla tjänster

Det är viktigt för dig som företagare och för företagets säkerhet att du anlitar seriösa företag när du ska upphandla tjänster.

När du upphandlar en tjänst ska du vara helt säker på att tjänsten är vit och utförs av ett seriöst företag. Annars riskerar ditt företag att få dåligt rykte. Du kan också drabbas av ekonomiska problem. Ställ krav på företaget och följ upp avtalet under hela avtalsperioden. Då undviker du oseriösa företag med svart arbetskraft.

Titta inte bara på priset när du upphandlar. Du ska kunna känna dig helt säker på att få god kvalitet. Det lönar sig i längden. 

Checklista med varningssignaler

Framsida ChecklistanEkobrottsmyndigheten har tagit fram en checklista som främst riktar sig till dig som är upphandlare, inköpare och är  handläggare inom kontroll och tillsyn. Fördjupad information finns i broschyren ”Riskfaktorer – en vägledning för schysst konkurrens” som är framtagen av Stora branschgruppen.

Till ”Checklistan” och ”Riskfaktorer – en vägledning för schysst konkurrens” samt övrigt informationsmaterial

Blankett hos Skatteverket

Skatteverket har en blankett som kan användas både av inköpare, upphandlare och företagare. Den kan även användas för avstämning och kontroll under pågående affärer.

Blanketten besvarar många frågor, till exempel:

  • ungefär hur många personer som företaget avlönar
  • om företaget har F-skatt
  • registerförhållanden
  • skulder hos Kronofogden

Hämta blanketten ”Begäran/Svar Offentliga uppgifter” på Skatteverkets webbplats

Om det visar sig att företaget anlitar underleverantörer bör du även kontrollera dessa.

Konsekvenser av svart arbete

Svart arbete snedvrider konkurrensen. Den som anlitar svart arbetskraft riskerar straffrättsliga påföljder. Den som arbetar svart får sämre anställningstrygghet och riskerar att bli utan ersättning vid sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet.

Med bra rutiner, krav och uppföljning vid upphandling minskar risken för att svart arbetskraft att komma in i företagen.