Meny Stäng

Ekobrottsmyndighetens insynsråd

Ekobrottsmyndigheten har ingen styrelse, utan ett så kallat insynsråd, som utses av regeringen.

Ekobrottsmyndighetens insynsråd består av:

  • Eric Leijonram, chefsjurist Finansinspektionen
  • Anders Hansson, riksdagsledamot (M)
  • Leif Ljungholm, Advokatsamfundets disciplinnämnd
  • Helene Thorgren, avdelningschef Bolagsverket
  • Anette Landén, avdelningschef, Skatteverket
  • Maria Strömkvist, riksdagsledamot (S)

Vår myndighet är en enrådighetsmyndighet. Det betyder att generaldirektören fattar beslut på myndighetens vägnar och bär ansvaret för verksamheten. Generaldirektören svarar i och med det direkt inför regeringen för sina beslut.

Insynsrådet ska ge generaldirektören råd för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och i samklang med verksamhetens syfte. Rådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande, men det har inga beslutsbefogenheter.

Den här ledningsformen tillgodoser regeringens behov av en stark och mer direkt styrning av en myndighet, till exempel när politiska beslut måste genomföras utan fördröjning.