Meny Stäng

Budgetunderlag

Budgetunderlaget är myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det ska även innehålla förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit.

Utöver dessa obligatoriska delar innehåller budgetunderlagen också ofta myndighetens ambition om hur verksamheten ska utvecklas.

Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år. Regeringen använder sedan budgetunderlaget som ett underlag när den förbereder förslaget till statsbudget.

Regler om budgetunderlaget återfinns i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (9 kap).

Förordningen på riksdagens webbplats

Här kan du läsa och ladda ned Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag från och med år 2006.

Budgetunderlag för 2020 – 2022
Budgetunderlag för 2019 – 2021
Budgetunderlag för 2018 – 2020
Budgetunderlag för 2017 – 2019
Budgetunderlag för 2016 – 2018
Budgetunderlag för 2015 – 2017
Budgetunderlag för 2014 – 2016
Budgetunderlag för 2013 – 2015
Budgetunderlag för 2012 – 2014
Budgetunderlag för 2011 – 2013
Budgetunderlag för 2010 – 2012
Budgetunderlag för 2009 – 2011
Budgetunderlag för 2008 – 2010
Budgetunderlag för 2007 – 2009
Budgetunderlag för 2006 – 2008