Meny Stäng

Samverkansrådet mot terrorism

Samverkansrådet mot terrorism är ett samarbete mellan tolv svenska myndigheter som syftar till att stärka Sveriges förmåga att motverka terrorism.

Rådet skapades på initiativ av Säkerhetspolisen och höll sitt första möte i februari 2005. Rådet leds av Säkerhetspolisens generaldirektör. Där deltar även de högsta cheferna för:

 • Rikspolisstyrelsen
 • Försvarsmakten
 • Försvarets radioanstalt
 • Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Kustbevakningen
 • Tullverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Migrationsverket
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Åklagarmyndigheten
 • Kriminalvården

Ett strategiarbete har bedrivits för att långsiktigt stärka Sveriges förmåga att motverka terrorism. Arbetet bygger på EU:s strategi för att motverka terrorism och på regeringens nationella strategi för att möta hotet från terrorismen.

Läs mer om samverkansrådet på SÄPOs webbplats