Meny Stäng

Revisorer

Ekobrottsmyndigheten samverkar med FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, om revisorernas anmälningsskyldighet enligt reglerna i aktiebolagslagen vid misstankar om brott.

För ändamålet finns en samrådsgrupp som fortlöpande överväger hur samverkan mellan revisorer, åklagare och polis kan utvecklas.

Revisorerna har stor betydelse för ekobrottsbekämpningen, både avseende anmälan om misstänkt brottslighet och från ett allmänt brottsförebyggande perspektiv. Sedan 1999 har revisorerna skyldighet att anmäla till åklagaren om de misstänker att ekonomisk brottslighet har begåtts av verkställande direktören eller styrelseledamot i företaget.

Läs mer på FARs webbplats far.se.

Är du revisor?

Information som speciellt riktar sig till dig som är revisor, samt ett antal dokument som är relevanta för revisorers verksamhet, finns via länken nedan. Där hittar du även kontaktpersoner på Ekobrottsmyndigheten.

För dig som är revisor