Meny Stäng

Samverkan

En viktig del i vårt arbete är kontakter och samverkan med andra myndigheter och organisationer. Här hittar du information om en del av vår samverkan.

Andra myndigheter

Ekobrottsmyndighetens arbete sker i nära samarbete med experter från andra myndigheter. Skatteverkets skattebrottsenheter biträder Ekobrottsmyndigheten i utredningar som gäller främst skattebrott och bokföringsbrott. Ekobrottsmyndigheten har en nära samverkan med skattebrottsenheterna.

Vi har också ett samarbete med Tullverket vid förundersökning och lagföring av tullbrott. Exempel på andra samverkande myndigheter är Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen, Bolagsverket och Brottsförebyggande rådet.

Näringslivet och branschorganisationer

Ett bra regionalt samarbete är en betydelsefull del i det brottsförebyggande arbetet. Vi har goda kontakter med konkursförvaltare och näringslivet, exempelvis banker samt med olika branschorganisationer, bland annat revisorernas organ FAR. Ibland kommer initiativet till kontakt eller samarbete från organisationer som företräder branscher där det förekommer problem med svart ekonomi.