Meny Stäng

Prioriterade områden

Grov och organiserad brottslighet samt grov ekonomisk brottslighet

Organiserad brottslighet är kriminella grupper som begår brott för att göra ekonomisk vinst. Gängkriminalitet är samhällsekonomiskt kostsamt. Ekobrottsmyndighetens specialistkompetens används för insatser mot den organiserade brottslighet som har samband med allvarlig ekonomisk brottslighet, utan att hindras av hur organisationen ser ut eller på vilka platser vi finns. Vi utser särskilda grupper som arbetar med att bekämpa den grova och organiserade brottsligheten.

Brottslighet på finansmarknaden

Insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan är olika typer av brott på finansmarknaden. Insiderbrott innebär exempelvis att insiderinformation används för att påverka värdet på en aktie.

Otillbörlig marknadspåverkan innebär att någon vid handel med värdepapper agerar på ett sådant sätt så att kursen på värdepapperet påverkas. På det sättet riskerar andra köpare och säljare att vilseledas. Ett exempel är att någon handlar aktier med sig själv i syfte att höja kursen på aktierna.

Ekobrottsmyndigheten stärker kapaciteten för att kunna hantera ökad brottslighet på de finansiella marknaderna. Vi fortsätter att prioritera arbetet med finansiella specialister och särskilt utbildade åklagare och utredare för analys, utredning och lagföring av misstänkt brottslighet på finansmarknaderna.

Återförande av brottsvinster

Brottsvinster, eller brottsutbyte, är pengar eller egendom som någon fått genom brott eller som kommer från brottslig verksamhet. Ekobrottsmyndighetens brottsutbytesfunktion utgör tillsammans med Finanspolisen svenskt Asset Recovery Office (ARO). Det är en enhet som jobbar både strategiskt och operativt för att få tillbaka brottsvinster till Sverige i allt större utsträckning.

Brottsutbytesfunktionen ska vidareutveckla och stärka samarbetet med andra brottsbekämpande myndigheter för en enad strategi mot brottsvinsterna.

Internationellt samarbete

Utvecklingen går mot allt fler internationella ärenden. Vi genomför därför satsningar för att öka den strategiska och operativa verksamhetens fokus och kompetens i det internationella samarbetet.