Meny Stäng

Organisation

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har ställning som åklagarmyndighet och sorterar under Justitiedepartementet.

Generaldirektör

EBM leds av en generaldirektör. Generaldirektören har till sitt förfogande tre högre åklagare vid överåklagarens kansli samt ett operativt ledningskansli bestående av en verksamhetschef och en polischef. Polischefen leder den polisiära verksamheten inom myndigheten.

Huvudkontor

Huvudkontoret ligger på Kungsholmen i Stockholm och består av följande enheter:

 • Stabsenheten
 • Rättsenheten
 • Ekonomienheten
 • HR-enheten
 • Enheten för kommunikation och brottsförebyggande arbete
 • Digitaliseringsenheten
 • Överåklagarens kansli
 • Avdelningscheferna och deras kansli
 • Ekobrottskansliet

Operativ verksamhet

Myndighetens operativa verksamhet består av tio åklagarkammare och fem polisoperativa enheter. De tio åklagarkamrarna finns i:

 • Stockholm
 • Uppsala
 • Göteborg
 • Malmö
 • Linköping med enhet i Örebro
 • Umeå med enhet i Sundsvall

Dessutom finns finns Finansmarknadskammaren i Stockholm. De fem polisoperativa enheterna finns i:

 • Stockholm/Uppsala
 • Göteborg
 • Malmö
 • Linköping
 • Umeå

De polisoperativa enheterna arbetar med kriminalunderrättelseverksamhet, spaning samt med säkring och analys av beslag i IT-miljö. Ekobrottsmyndighetens personal är främst åklagare, poliser, civila utredare, revisorer, analytiker och IT-analytiker.