Meny Stäng

Om ekobrott

Vad är ekobrott?

Ekobrott är ett enklare ord för ekonomisk brottslighet och det är när brotten handlar om ekonomi.

Det finns många sorters ekobrott.

Ekobrott kan både vara brott i ett företag och brott som lurar staten på pengar.

Olika sorters ekobrott

Ekobrott kan vara när ett företag eller en person inte betalar skatt som reglerna säger.

Ekobrott kan vara när ett företag eller en person lurar till sig pengar som bidrag från EU.

Ekobrott kan vara när ett ett företag skriver i sin bokföring att de har mindre pengar än de har.

Ekobrott kan också vara att en person tar ett företags eller en förenings pengar och använder pengarna själv.

Ekobrott är ofta svåra att arbeta med

Ekobrott är ofta svåra att upptäcka och bevisa.

På Ekobrottsmyndigheten arbetar därför både poliser och åklagare tillsammans med personal som kan mycket om ekonomi.

Det går inte alltid att bevisa att en person eller ett företag har menat att göra ett brott.

Hur får Ekobrottsmyndigheten reda på ett ekobrott?

Den som upptäcker ett ekobrott anmäler det till Ekobrottsmyndigheten.

De som anmäler kan arbeta på Skatteverket, eller vara en person som kontrollerar ekonomin hos ett företag som gått i konkurs.

Finansinspektionen, Tullverket och myndigheter som betalar ut pengar från EU kan också anmäla ekobrott.

Vem som helst kan anmäla ekobrott, inte bara myndigheter.

Du som har företag måste följa regler

När du har ett företag måste du följa vissa regler.

Du måste betala den skatt och de avgifter som gäller.

Om du inte följer reglerna kan du bli åtalad.

Du kan också få näringsförbud om du sköter ditt företag dåligt.

Läs mer om vad näringsförbud är längre ned i denna text.

Om ditt företag går i konkurs finns det också regler som du måste följa.

Vad händer om jag begår ekobrott?

Du kan bli dömd och straffad för ekobrott precis som för alla andra brott.

Om du till exempel fuskar med att betala in skatt eller fuskar med bokföringen kan du få fängelse mellan sex månader och sex år.

Om du gör något brott när ditt företag går i  konkurs kan du också få fängelse.

Vad är näringsförbud?

Om du sköter ditt företag dåligt kan du få näringsförbud mellan tre och tio år.

Om du får näringsförbud får du inte äga eller jobba med ett eget företag.

Du får inte vara anställd i företaget som har näringsförbud.

Du får inte arbeta åt någon familjemedlem som har ett företag.

Du får inte heller vara med i ett företags styrelse eller ha någon annan uppgift där du har ansvar för ekonomin i ett företag.

Om du har begått ekobrott som ger fängelse i minst sex månader får du nästan alltid näringsförbud.

Du kan också få näringsförbud om du tidigare har blivit dömd för ekobrott.