Meny Stäng

Hur anmäler jag ekobrott?

Om du misstänker ekobrott kan du anmäla det till Ekobrottsmyndighetens kontor som ligger närmast där du bor.

Det enklaste sättet är att skriva anmälan på blanketten Anmälan om misstanke om ekonomiska brott.

Du kan ladda ner blanketten här:

Anmäla misstänkt ekobrott

Du kan skriva ut blanketten och skriva i den, eller skriva i blanketten med datorn innan du sparar och skriver ut den.

Du måste sedan skriva under blanketten med ditt namn.

Du kan skanna in den underskrivna blanketten och e-posta den till Ekobrottsmyndighetens kontor.

E-postadresserna finns på sidan Kontakta oss:

Kontakta Ekobrottsmyndigheten

Du kan också skicka blanketten som brev till något av kontoren som finns där du bor, eller nära där du bor.

Adresserna till kontoren finns på blanketten.

Tipsa Ekobrottsmyndigheten

Du kan också tipsa oss om du tror att du sett eller hört något som kan vara ett ekobrott.

Tips kan vara anonyma.

Du kan ringa till vår tipstelefon eller mejla oss här:

Tipsa oss

Vad händer när jag anmält ett ekobrott?

När Ekobrottsmyndigheten fått din anmälan lämnas den till en polis eller till en åklagare.

De bestämmer om det misstänkta brottet ska undersökas.

Undersökningen kan vara förhör med personer eller att titta igenom ett företags bokföring eller annan information som kan vara viktig.

Undersökningen kan ta olika lång tid

Medan undersökningen håller på får personalen som undersöker inte säga något om det misstänkta brottet.

Om undersökningen visar att det är ett brott kan den som gjort brottet bli dömd i tingsrätten.

Den som blir dömd i tingsrätten kan överklaga domen till hovrätten.

Vad gör jag om jag är utsatt för ekobrott?

Om du misstänker att du har utsatts för ekobrott ska du anmäla det till Ekobrottsmyndigheten eller till polisen där du bor.