Meny Stäng

Frågor och svar om ekobrott

Vilka ekobrott är vanligast?

Bokföringsbrott och skattebrott är vanligast.

Det betyder att inte följa reglerna för hur du sköter ekonomin i ett företag.

Hur länge måste jag spara bokföringen?

Du måste spara bokföringen i sju år om du har ett företag.

Vilket straff kan jag få för grovt skattebrott eller grovt bokföringsbrott?

Straffet är fängelse i minst sex månader och högst sex år.

Vad gör jag om jag misstänker ekobrott?

Prata med någon på polisstationen där du bor eller anmäl direkt till oss på Ekobrottsmyndigheten.

Använd blanketten här:

Anmäl misstänkt ekobrott

Du kan också tipsa oss om du tror att du sett eller hört något som kan vara ett ekobrott.

Tips kan vara anonyma.

Du kan ringa till vår tipstelefon eller mejla oss här:

Tipsa oss