Meny Stäng

Lättläst om Ekobrottsmyndigheten

Vad är Ekobrottsmyndigheten?

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som arbetar med att undersöka och stoppa ekobrott.

Ekobrottsmyndigheten forskar också om ekobrott och ger information till andra om ekobrott.

Riksdagen startade Ekobrottsmyndigheten i slutet av 1990-talet.

Vad gör Ekobrottsmyndigheten?

Ekobrottsmyndigheten arbetar för att upptäcka, minska och stoppa ekobrott.

Vi försöker hitta nya sätt att upptäcka brott.

Vi informerar företag och personer om vad ekobrott är så att de inte ska göra ekobrott.

Vi arbetar också för att unga personer inte ska arbeta på företag som gör ekobrott eller inte betalar skatt.

Ekobrott är ett enklare ord för ekonomisk brottslighet och det är när brotten handlar om ekonomi.

Var finns Ekobrottsmyndigheten?

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor finns i Stockholm men myndigheten har också kontor i Uppsala, Göteborg, Malmö, Linköping, Örebro, Umeå och Sundsvall.

Vilka samarbetar Ekobrottsmyndigheten med?

För att Ekobrottsmyndighetens arbete ska lyckas samarbetar vi med olika myndigheter, kommuner, företag, företagsföreningar och med arbetslivet.

Då lär vi oss om företag och om olika arbeten och vi kan informera om hur företagen kan hindra ekobrott.

Ekobrottsmyndigheten informerar

Ekobrottsmyndigheten skriver information om ekobrott och hur man kan stoppa ekobrott.

Du kan beställa broschyrer från oss eller ladda ner broschyrer här.

Informationsbroschyrer