Meny Stäng

Historia

Från slutet av 1980-talet ökade antalet ekobrott markant. Ekobrottsutredningar är ofta komplicerade, tidskrävande och svårutredda och kräver specialistkompetens. För att effektivt bekämpa den allvarliga organiserade brottsligheten beslutade riksdagen att bilda en myndighet för ekobrottsbekämpning med en samlad specialistkompetens av ekoåklagare, ekopoliser och ekorevisorer. 

Ekobrottsmyndigheten startades 1998 och den 31 december samma år var 368 personer anställda vid eller inkommenderade till myndigheten.

Till en början hade Ekobrottsmyndigheten ansvar för tre geografiska län; Stockholms- Skåne- och Västa Götalands län. 2004 innefattades även: Halland-, Blekinge- och Gotlands län. Den 1 juli 2013 utökades ansvaret till hela riket. I slutet av 2015 var vi 560 anställda.

Generaldirektörer under åren:

  • Rolf Holmquist 1998-2004
  • Gudrun Antemar 2004-2010
  • Eva Håkansson 2010-2017
  • Monica Rodrigo 2018-