Meny Stäng

Utbildning & Seminarier

Ekobrottsmyndigheten är en kunskapsintensiv arbetsplats och har ett omfattande utbildningsprogram som riktar sig främst till myndighetens medarbetare.

Funderar du på att börja arbeta hos oss hoppas vi att du kan finna inspiration i vår kurskatalog som visar de utbildningar vi erbjuder våra medarbetare. Då Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet rekryterar vi i huvudsak specialister. Därför är de flesta kurser i vår grundutbildning en påbyggnad på den utbildning och erfarenhet som nya medarbetare har när de börjar sin anställning hos oss.

Av tekniska skäl kan vi i nuläget inte erbjuda plats för deltagare utanför åklagarväsendet på våra grundutbildningar. Detta då de flesta av våra utbildningar består av varierat lärande och stora delar av kurserna förläggs i vår interna kompetensportal. Vi beklagar detta.

Förutom en intensiv intern utbildningsverksamhet har Ekobrottsmyndigheten ett nära utbildningssamarbete med andra myndigheter och branschorganisationer, framför allt inom det brottsförebyggande området.

Kurskataloger

Ekobrottsmyndighetens kurskatalog för 2019
Anmälningsblankett till kurser

Kontaktpersoner

Anna Nilsson Bålman, Utbildningsspecialist
010 – 562 90 18

Frida Lindenor, Utbildningsadministratör
010-562 90 62