Meny Stäng

Arbeta hos oss

Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att uppnå goda verksamhetsresultat. På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi intensivt och strategiskt med att höja våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Du får en gedigen grundutbildning som kan kompletteras med spetsutbildningar utifrån dina behov.

Olika kompetenser ger en dynamisk arbetsplats

Ekonomisk brottslighet är ofta komplicerad och kräver flera olika kompetenser för att utredas framgångsrikt. Hos oss arbetar specialutbildade åklagare, poliser, revisorer, analytiker och andra specialister tillsammans i särskilda utredningsteam. Polisoperativa enheter stöttar med kriminalunderrättelsetjänst, spaning och hemliga tvångsmedel.

Ekoadministratörerna och övrig administrativ personal svarar för operativ och administrativ service.

Olika yrkeskategorier under samma tak ger förutsättningar för en dynamisk arbetsmiljö med effektiva ärendeprocesser. Detta är unikt och kärnan i EBM-modellen, som vi jobbar efter.

Vi har ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag

Ekonomisk brottslighet drabbar både medborgare, företagare och samhället i stort Vi riktar i första hand in oss på den allvarligaste ekonomiska brottsligheten och samverkar allt mer med andra för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Särskild tyngd läggs på att utreda brott på finansmarknaderna och återföra vinster av brott.

Klicka här för information om lediga polisiära tjänster vid Ekobrottsmyndigheten

Klicka här för lediga tjänster på Ekobrottsmyndigheten