Meny Stäng

Om oss

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom åklagarväsendet. Vi bekämpar ekobrott i Sverige och har även ett samordnande ansvar vad gäller andra myndigheters insatser på området.

Vi är också ett kunskapscentrum kring ekonomisk brottslighet. Det innebär att vi delar med oss av den kunskap och erfarenhet vi har på bästa sätt.

Ekobrottsmyndigheten arbetar för att minska ekobrottsligheten och öka människors trygghet. Vi bidrar till en demokratisk välfärdsstat genom att skapa förutsättningar för en sund konkurrens på lika vlilkor, säkra tillgångar och återföra brottsvinster.

Ekonomisk brottslighet, också kallat ekobrott, är ett samlingsbegrepp som innehåller många typer av brott. De två vanligaste ekobrotten är skattebrott och bokföringsbrott. Andra exempel på ekonomisk brottslighet som Ekobrottsmyndigheten utreder är förskingring, penningtvättsbrott, insiderbrott, marknadsmissbruk och trolöshet mot huvudman.

Verksamheten omfattar hela kedjan från underrättelseverksamhet, utredning och lagföring till process i domstol. Parallellt med det arbetar vi med brottsförebyggande åtgärder, i syfte att minska risken för ekobrott. Det här gör vi genom att samverka med andra myndigheter, branschorganisationer och näringslivet samt den finansiella sektorn.