Utbildning

Personalen inom de brottsbekämpande myndigheterna och deras kompetens är det ojämförligt viktigaste verktyget för en framgångsrik verksamhet.

Ekobrottsmyndigheten har ett omfattande utbildningsprogram som riktar sig till myndighetens medarbetare och till dem som har motsvarande arbetsuppgifter i andra myndigheter.

Läs mer om våra utbildningar på EBMs webbplats »