Meny Stäng

Överprövningar

Du kan begära överprövning av åklagares beslut, till exempel om nedlagd förundersökning eller beslut att inte väcka åtal.

Syftet är att säkerställa kvalitén på åklagarverksamheten och att garantera rättssäkerhet för den enskilde.

Tillvägagångssätt

En begäran om överprövning av åklagares beslut går till så här:

  • Du skickar begäran till den ekobrottskammare där beslutet har fattats.
  • Den åklagare som har fattat beslutet går därefter igenom ärendet och prövar om det finns anledning att ändra sitt beslut.
  • Om åklagaren inte finner skäl att ändra sitt tidigare beslut ska överprövningen skickas till överåklagarens kansli. Där granskas ärendet av en överåklagare eller vice överåklagare.
  • Skulle överåklagaren eller vice överåklagaren finna skäl att ändra beslutet skickas ärendet tillbaka till ekobrottskammaren för fortsatt handläggning.

Det går också att begära att riksåklagaren prövar överåklagares och vice överåklagares beslut. Sådana prövningar görs endast undantagsvis.

Information om överprövningar hos Åklagarmyndigheten

Innehållet i en begäran om överprövning

En begäran om överprövning ska innehålla uppgifter om det aktuella ärendet, som ärendenummer och vilket beslut som begärs ändrat. Du ska också ange varför du tycker att beslutet ska ändras. Bifoga kopior på eventuella handlingar som har betydelse för prövningen.

Blankett för begäran om överprövning av åklagarbeslut