Meny Stäng

Förundersökningssekretess

Både journalister och allmänhet vill få information om förundersökningar (pågående utredningar) ibland.

I de allra flesta fall gäller sekretess under förundersökningen, vilket innebär att uppgifterna i en förundersökning inte kan lämnas ut eftersom det skulle kunna skada utredningen eller enskilda.

Förundersökningssekretess innebär att material och uppgifter i en pågående utredning inte kan lämnas ut eftersom det skulle kunna påverka utredningen negativt. Uppgifterna i en förundersökning blir offentliga i samband med att åtal väcks. Då lämnas stämningsansökan och förundersökningsprotokoll till tingsrätten.

Åklagaren fattar beslut om förundersökningssekretess

Det är åklagaren, i egenskap av förundersökningsledare, som fattar beslut om förundersökningssekretess. Om vissa uppgifter inte bedöms skada undersökningen om de offentliggörs, kan åklagaren välja att lämna ut dessa uppgifter redan innan åtal väckts.

Uppgifter kan också vara sekretessbelagda om en enskild person skulle skadas eller lida men av att uppgifterna blir kända. I sådana fall kan sekretessen fortsätta att gälla även efter att åtal har väckts. Varje myndighet gör en egen sekretessprövning.

Orsaker till sekretess under förundersökning

Det är ofta av stor vikt att misstänkta i en utredning inte får veta vad vittnen och målsäganden har lämnat för uppgifter i ett för tidigt skede. Det kan annars finnas risk för att misstänkta försöker anpassa sina berättelser till vad andra har berättat, eller påverka målsäganden och vittnen att lämna osanna uppgifter.

Om misstänkta skulle få information om vilka åtgärder som vidtas i utredningen finns också risk att viktiga bevis förstörs. Det kan även resultera i att misstänkta försöker förmå vänner att ge dem falska alibin.

Det omvända, att vittnen får information om misstänkta i en utredning, kan också skada eller försvåra utredningen.

Likaså kan det få allvarliga konsekvenser om allmänheten får kännedom om vem/vilka som är misstänkta eller ska höras som vittnen. Det är inte heller ovanligt att misstanken avslutas utan att leda till åtal.

På grund av bland annat ovanstående gäller i princip sekretess under förundersökning.