Meny Stäng

Penningtvätt

Penningtvätt är när pengar som kommer från brott omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån.

Att ”tvätta” pengar från en kriminell verksamhet är straffbelagt enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Det kan även vara straffbart att medverka till någon annans penningtvätt.

Penningtvättsbrott kan begås på många olika sätt, allt ifrån att pengar sätts in på ett bankkonto till att man gör avancerade upplägg där pengar flyttas runt i det finansiella systemet genom olika transaktioner (överföringar).

Pennningtvättsbrott kan också omfatta överföringar till utlandet och till platser där banksekretessen är särskilt hög.

Påföljd

Straffskalan för penningtvättsbrott är fängelse i högst två år och för grovt penningtvättsbrott fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Penningtvättsförseelse

Om brottet är att anse som ringa kallas det för penningtvättsförseelse. Det innefattar också vissa fall då personen inte insåg, men hade anledning att anta, att pengarna kom från en brottslig gärning. Påföljden är böter eller fängelse i högst sex månader.

Näringspenningstvätt

Straffansvaret omfattar även den som i näringsverksamhet eller liknande medverkar till åtgärder som kan antas vara vidtagna i syfte att tvätta pengar.

Den som i näringsverksamhet eller som led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte kan dömas för näringspenningtvätt. Straffskalan är fängelse i högst två år. Är brottet grovt är straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Om näringspenningtvätten är att anse som ringa är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. Även den som inte bedriver näringsverksamhet eller en verksamhet som är varaktig eller i större omfattning kan dömas för ringa näringspenningtvättsbrott om han eller hon medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte.

Även försök, förberedelse eller stämpling till penningtvättsbrott, grovt penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt är straffbelagt.