Meny Stäng

Övriga borgenärsbrott

Övriga borgenärsbrott omfattar tre kategorier:  

Oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer

Det innebär att en person som står i skuld och som är, eller riskerar att hamna på obestånd, agerar på ett sätt som kan innebära skada för fordringsägarna, till exempel genom att göra sig av med egendom eller lämna felaktiga uppgifter om sina tillgångar.

Otillbörligt gynnande av borgenär

Om personen som står i skuld betalar en av flera borgenärer på något sätt och låter bli att betala de andra, fast de andra borgenärerna har samma rätt till betalning kan betalningen bedömas som otillbörligt gynnande av borgenär. För att bedömas som brottslig handling räcker det med att det finns en påtaglig risk att andra borgenärers rätt till betalning minskar.

Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning.

Det innebär att en person som står i skuld lämnar felaktiga uppgifter om tillgångar och skulder i samband med konkurs eller annan exekutiv förrättning. Även att hindra att egendom tas i anspråk för betalning kan vara straffbart enligt denna bestämmelse.

Påföljd

Straffskalan för övriga borgenärsbrott är fängelse i högst två år. För grov oredlighet mot borgenärer och grovt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning är straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år.