Meny Stäng

Bokföringsbrott

Bokföringsbrott innebär att bokföringen är dålig eller saknas helt. Då går det inte bedöma verksamheten i ett bolag.

Bokföringsbrott regleras i brottsbalken och är uppdelat i tre grader efter brottets svårhet:
  • Bokföringsbrott av normalgraden
  • Grovt bokföringsbrott
  • Ringa brott

Påföljd

För bokföringsbrott av normalgraden är påföljden fängelse i högst två år. För grovt bokföringsbrott fängelse i lägst sex månader och högst sex år och för ringa brott böter eller fängelse i högst sex månader.