Meny Stäng

Lag & rätt

Ekobrottsmyndigheten utreder bland annat brott som begås i samband med konkurser, skattebrott, marknadsmissbruksbrott och bedrägerier som rör EU:s finansiella intressen.

Vi arbetar också med andra mål där det krävs särskilda kunskaper om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller liknande.

På senare tid har ekobrottsligheten hittat nya vägar och former. För att vi ska lyckas bekämpa den här brottsligheten behöver vi speciella resurser, erfarenheter och kunnande. Det krävs också att organisationer och myndigheter samarbetar mer och att vi får ett större internationellt samarbete.

Vi arbetar också med annan brottslighet

Det finns annan brottslighet som kan vara ekonomisk brottslighet men som inte tillhör vår huvudsakliga uppgift. Till exempel:

  • Trolöshet mot huvudman
  • Mutbrott

Vi kan överta även sådana ärenden efter framställan från Åklagarmyndigheten. Det sker främst i ärenden som handlar om:

  • Kvalificerad ekonomisk brottslighet
  • Har nationell utbredning
  • Internationell anknytning
  • Ett större ärende

GDPR – Integritetsskyddspolicy Ekobrottsmyndigheten
Hantering av personuppgifter i Ekobrottsmyndighetens verksamhet

Dataskyddsombud:
Eva Bergholm Guhnby
Verksjurist/Dataskyddsombud
Huvudkontoret
Fleminggatan 14, Box 22098, 101 36 Stockholm
010 – 562 90 94, 010 – 562 90 00