Meny Stäng

Informationsmaterial

Ekobrottsmyndigheten, EBM, har utarbetat ett antal brottsförebyggande informationsfoldrar tillsammans med myndigheter, organisationer och näringslivet.

Här kan du ladda ned dem direkt i pdf-format.

 

Avveckla eller sälja ditt företag? Varningssignaler och råd

Många företagare påverkas av coronapandemin och tvingas avveckla eller sälja sitt företag. Den rådande situationen riskerar att utnyttjas av kriminella som behöver företag för att kunna begå ekonomisk brottslighet. Ska du avveckla eller sälja ditt företag bör du därför vara extra vaksam. Läs mer om varningssignaler i informationsbladet.

Framsida-Avveckla-eller-sälja-ditt-företag
Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Checklista Varningssignaler - Oseriösa aktörer

Kriminella kan använda sig av företag för att göra illegala affärer. Därför är det viktigt att ha god kännedom om vilka dina affärsbekanta, leverantörer och underentreprenörer är. Den här enkla checklistan hjälper dig att upptäcka  varningssignalerna och därmed undvika oseriösa aktörer.  

Checklistan riktar sig främst till inköpare, upphandlare och handläggare inom kontroll och tillsyn.

Framsida Checklistan
Klicka på bilden för att öppna PDF:en. Tips vid utskrift: Skriv ut i färg A4. Kryssa i: "vänd längs kortsidan", "skriv ut på båda sidor", "anpassad storlek", "liggande".

Riskfaktorer - En vägledning för schysst konkurrens

En vägledning framtagen av Stora branschgruppen, som består av representanter från olika arbetstagar- och arbetsgivareorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter, däribland EBM.

Vägledningen består av två delar:

  • Del 1: Indikationer på riskföretagare, riskföretag och riskaffärer
  • Del 2: Myndigheter beskriver vilka uppgifter du kan få ut och vad dessa innebär. Här finns även en beskrivning av riskindikationer för oseriösa företag.
Riskfaktorer bild framsidan
Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Stiftelsers bokföringsskyldighet

Broschyr om vad som gäller kring stiftelsers bokföringsskyldighet.

Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Om ekonomiska brott i näringslivet - så kan företag skydda sig

Information om och konkreta exempel på bedrägerier och ekonomiska brott inom näringslivet.

Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Att arbeta svart är både riskfyllt och olagligt

Informationsfolder om riskerna med att arbeta svart. Foldern vänder sig till elever på yrkesinriktade gymnasieutbildningar som snart ska ut i arbetslivet.

Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Skydda dig mot svart arbete när du köper hushållsnära tjänster

Foldern vänder sig till alla som köper hushållsnära tjänster, till exempel städning, matlagning, gräsklippning, snöröjning eller barnpassning i anslutning till bostaden.

Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Att tänka på när du upphandlar eller avropar tjänster

Foldern vänder sig huvudsakligen till dig som sköter upphandling eller avropar tjänster inom offentlig sektor. Den innehåller råd och tips om hur man undviker att anlita svart arbetskraft och försvårar användning av densamma.
Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Att tänka på för dig som är ny i restaurangbranschen

Information om regler för kassaregister, bokföring och personalredovisning.

Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Vad är bokföringsbrott?

Information om vad som utgör bokföringsbrott och vad man behöver tänka på vid bokföring. Foldern riktar sig framförallt till nystartade småföretag.

Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Om företaget utsätts för brott

Kortfattad information om vad som händer när ett företag utsätts för brott.
Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Att starta och sköta ett företag

Enkla råd för den som ska starta ett företag. Texten är skriven på lättläst svenska.
Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Would you like to start a company?

Simple advice and information in easy English.
Click picture to open the PDF