Meny Stäng

Informationsmaterial

Ekobrottsmyndigheten har utarbetat ett antal brottsförebyggande informationsfoldrar tillsammans med myndigheter, organisationer och näringslivet.

Här kan du ladda ned dem direkt i pdf-format. Foldrarna kan också beställas gratis från Ekobrottsmyndighetens kommunikationsfunktion, se kontaktuppgifter under Press.

EBM på 1 minut

Informationsblad med korta fakta om myndigheten.

Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Stiftelsers bokföringsskyldighet

Broschyr om vad som gäller kring stiftelsers bokföringsskyldighet.

Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Om ekonomiska brott i näringslivet - så kan företag skydda sig

Information om och konkreta exempel på bedrägerier och ekonomiska brott inom näringslivet.

Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Att arbeta svart är både riskfyllt och olagligt

Informationsfolder om riskerna med att arbeta svart. Foldern vänder sig till elever på yrkesinriktade gymnasieutbildningar som snart ska ut i arbetslivet.

Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Skydda dig mot svart arbete när du köper hushållsnära tjänster

Foldern vänder sig till alla som köper hushållsnära tjänster, till exempel städning, matlagning, gräsklippning, snöröjning eller barnpassning i anslutning till bostaden.

Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Att tänka på när du upphandlar eller avropar tjänster

Foldern vänder sig huvudsakligen till dig som sköter upphandling eller avropar tjänster inom offentlig sektor. Den innehåller råd och tips om hur man undviker att anlita svart arbetskraft och försvårar användning av densamma.
Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Att tänka på för dig som är ny i restaurangbranschen

Information om regler för kassaregister, bokföring och personalredovisning.

Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Vad är bokföringsbrott?

Information om vad som utgör bokföringsbrott och vad man behöver tänka på vid bokföring. Foldern riktar sig framförallt till nystartade småföretag.

Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Om företaget utsätts för brott

Kortfattad information om vad som händer när ett företag utsätts för brott.
Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Att starta och sköta ett företag

Enkla råd för den som ska starta ett företag. Texten är skriven på lättläst svenska.
Klicka på bilden för att öppna PDF:en

Would you like to start a company?

Simple advice and information in easy English.
Click picture to open the PDF

Länsstyrelsernas broschyr om penningtvätt

Information om penningtvätt och finansiering av terrorism och vad som gäller för tillsyn, kontroll, avtal m.m.
Klicka på bilden för att öppna PDF:en