Meny Stäng

Brottsförebyggande arbete

En viktig del i Ekobrottsmyndighetens uppdrag är att arbeta brottsförebyggande. Ett mål är att nå ut med information till så många som möjligt. Det övergripande målet är att risken för att brott begås ska minska.

Långsiktigt arbete

Ekobrottsmyndighetens utgångspunkter för det brottsförebyggande arbetet är att vi:

  • Arbetar för att öka möjligheten att upptäcka brott.
  • Pekar ut riskområden för ekonomisk brottslighet.
  • Informerar om ekonomisk brottslighet för att påverka attityder hos enskilda och näringslivet.
  • Utvecklar och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.
  • Bidrar till att det straffrättsliga systemet blir effektivt och får genomslag.

Samverkan

Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete kräver att Ekobrottsmyndigheten samverkar med näringslivet och arbetslivet. Genom att samarbeta kan vi ta till oss ny kunskap och sprida brottsförebyggande information genom flera kanaler. Vi når också fler människor än vad som hade varit möjligt på egen hand.

Ekobrottsmyndigheten stödjer tillsammans med Brottsförebyggande rådet de lokala brottsförebyggande råden. Vi har påbörjat en långsiktig satsning på brottsförebyggande åtgärder riktade till främst ungdomar i riskzonen för svart arbete och organiserad brottslighet.

Nyhetsbrev om brottsförebyggande arbete

Ekobrottsmyndighetens nyhetsbrev tar upp det senaste inom vårt brottsförebyggande arbete. Nyhetsbrevet ges ut cirka 4 gånger om året.

Prenumerera på EBM:s nyhetsbrev om brottsförebyggande arbete

Informationsmaterial

Informationsmaterialet finns att läsa och ladda ned här på webbplatsen.

Till informationsmaterialet

Kontaktpersoner

Centralt och lokalt ansvariga för myndighetens brottsförebyggande arbete