Meny Stäng

Sociala medier

Ekobrottsmyndigheten har flera externa informationskanaler med olika syften och målgrupper. Vi arbetar löpande med att utveckla vår närvaro på internet, i medier och på andra arenor.

Myndighetens närvaro i sociala medier är en del av vårt övergripande kommunikationsarbete utifrån myndighetens kommunikationsstrategi. 

Twitter

Via Twitter kommunicerar vi främst pressinformation, pressmeddelanden och olika nyheter om verksamheten som kan vara av medialt intresse.

Följ Ekobrottsmyndigheten på Twitter

LinkedIn

LinkedIn är ett av världens största karriärnätverk, där Ekobrottsmyndighetens finns dels för att informera och knyta an till olika yrkesgrupper, dels för att främja rekrytering.

Ekobrottsmyndighetens sida på LinkedIn

Kontakt med myndigheten i sociala medier

Sociala medier är liksom mejl, telefon med mera officiella kanaler för kommunikation med myndigheten. Det innebär bland annat att:

  • Det som publiceras i sociala medier blir allmän handling
  • Frågor som inkommer via sociala medier hanteras i enlighet med offentlighetsprincipen och de regler som gäller för diarieföring
  • Sekretessbelagda uppgifter eller andra känsliga uppgifter får inte förekomma

Otillåtet innehåll

Vissa typer av inlägg eller annan information får inte förekomma på en myndighets sociala medier:

  • Förtal, personangrepp eller förolämpningar
  • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • Olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • Uppmaningar till brottslig verksamhet
  • Olovligt bruk av upphovsrättsskyddat material

Utöver detta bedöms också följande som otillåtet innehåll:

  • Svordomar eller obscena ord
  • Kommersiella budskap eller reklam

Myndigheten har rätt att ta bort innehåll som inte är i enlighet med ändamålet och angivna regler. I sådant fall ska avsändaren, om möjligt, meddelas varför ex. ett inlägg har tagits bort och vilka regler som gäller. Innehåller ett inlägg någon form av lagbrott eller överträdelse enligt personuppgiftslagen är den ansvarige skyldig att ta bort inlägget.