Meny Stäng

Uppsala

Ekobrottskammaren i Uppsala handlägger ärenden beträffande Uppsala län, Västmanlands län och Gävleborgs län.

Postadress

Ekobrottskammaren i Uppsala
Box 898
751 08 Uppsala

Besöksadress

Kungsängsgatan 18A
753 22 Uppsala

010 – 562 90 00

Chefsåklagare: Anna Wallander
Vice chefsåklagare: Ann-Charlotte Boo
Kammarkommissarie: Niklas Molin