Meny Stäng

Stockholm

Ekobrottsmyndigheten i Stockholm handlägger ärenden från Stockholms och Gotlands län. Här finns tre ekobrottskammare samt Finansmarknadskammaren.

Misstänkta brott rörande EU:s finansiella intressen (EU-bedrägerier) handläggs av Första ekobrottskammaren. Brott mot marknadsmissbrukslagen (finansmarknadsbrott) handläggs på Finansmarknadskammaren.

Postadress

Box 820
101 36 Stockholm

Besöksadress

Hantverkargatan 15
112 21 Stockholm

Receptionen är öppen vardagar mellan 08.00 – 17.00.

010 – 562 90 00

1:a ekobrottskammaren

Chefsåklagare: Jakob Holmberg
Tf. vice chefsåklagare: Maria Häljebo Kjellstrand
Kammarkommissarie: Catherine Gävert
Chefsadministratör: Simon Dasht

2:a ekobrottskammaren

Chefsåklagare: Anna-Karin Hansen
Vice chefsåklagare: Karin Karlsson
Kammarkommissarie: Robert Arvidsson
Chefsadministratör: Anna Alriksson

3:e ekobrottskammaren

Chefsåklagare: Jan Tibbling
Vice chefsåklagare: Joakim Eriksson
Kammarkommissarie: Caroline Liivrand (vik)
Chefsadministratör: Jessica Erici

Finansmarknadskammaren

Chefsåklagare: Gunilla Sandblom
Tf. kammarkommissarie: Lena Palmklint