Meny Stäng

Linköping

Ekobrottsmyndigheten i Linköping består av en ekobrottskammare med en enhet i Örebro och handlägger ärenden från Östergötland, Södermanland, Jönköpings län, Örebro län, Värmland och Dalarna.

Postadress

Ekobrottskammaren i Linköping
Box 432
581 04 Linköping

Besöksadress

Brigadgatan 4
587 58 Linköping

010 – 562 90 00

Besöksadress enhet Örebro

Storgatan 28
703 61 Örebro

Tf. Chefsåklagare: Gina Kezovska
Vice chefsåklagare: vakant
Kammarkommissarie: Ulf Eriksson