Meny Stäng

Göteborg

Ekobrottsmyndigheten i Göteborg indelad är indelad i två åklagarkammare och handlägger mål från Västra Götalands och Hallands län.

Postadress

Box 431
401 26 Göteborg

Besöksadress

Ernst Fontells plats 15
411 40 Göteborg

010 – 562 93 00

1:a ekobrottskammaren:

Chefsåklagare: Lena Juserius
Vice chefsåklagare: Anders Berndtson Sandell (vik)
Kammarkommissarie: Helene Wikström

2:a ekobrottskammaren:

Chefsåklagare: Henric Fagher
Vice chefsåklagare: vakant
Kammarkommissarie: Peter Eriksson