Meny Stäng

Huvudkontor

Postadress

Box 22098
104 22 Stockholm

Besöksadress

Hantverkargatan 15
112 21 Stockholm

010 – 562 90 00
huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se

Expeditionstider

Reception
kl 08.00-16.30
E-post till receptionen

Registrator
kl 09.00 – 12.00
kl 13.00 – 15.00
E-post till huvudregistrator

Kontaktpersoner

Generaldirektör
GD: Monica Rodrigo
GD-sekreterare: Carita Haaksi 

Stabsenheten
Stabschef: Ann Lemne

Rättsenheten
Rättschef: Eva Melander Tell
Bitr. Rättschef: Birgitta Resenius

Ekonomienheten
Ekonomichef: Kristina Larsson

HR-enheten
HR-chef: Ylva Sundberg

Enheten för kommunikation och brottsförebyggande arbete
Kommunikationschef: Helena Norman

Digitaliseringsenheten
Digitaliseringschef: Stefan Lundmark

Överåklagarens kansli
Överåklagare: Katarina Tidén

Avdelningscheferna och deras kansli
Avdelningschef/Stockholm: Carsten Helland
Avdelningschef/Sydväst: Gina Kezovska
Avdelningschef/Nordöst: Anna Wallander

Ekobrottskansliet
Polischef: Torbjörn Rosén