Meny Stäng

Huvudkontor

Postadress

Box 22098
104 22 Stockholm

Besöksadress

Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

010 – 562 90 00

Expeditionstider

Reception
kl. 08.00-16.30

Registrator
kl. 09.00 – 12.00
kl. 13.00 – 15.00

Kontaktpersoner

Generaldirektör: Monica Rodrigo
010 – 562 90 01

GD-sekreterare: Carita Haaksi
010 – 562 90 02

Stabs- och ekonomichef: Ann Lemne
010-562 90 05

Rättschef: Eva Melander Tell
010 – 562 90 03

Bitr. Rättschef: Birgitta Resenius
010-562 90 38

Kommunikationschef: Helena Norman
010-562 96 50  

Digitaliseringschef: Stefan Lundmark
010-562 90 10

Överåklagare: Katarina Tidén
010 – 562 91 84

Verksamhetschef: Carina Maxson
010 – 562 90 13

Polischef: Torbjörn Rosén
010-562 90 72