Meny Stäng

Hitta rätt myndighet

Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Här har vi listat länkar till din hjälp. Klicka på respektive myndighet för att komma direkt till den myndighetens informationssida om ämnet. Alla länkar utanför denna webbplats öppnas i nytt fönster.

Brottsofferfonden

Har du frågor om brottsofferfonden och hur man kan söka projektpengar vänder du dig till Brottsoffermyndigheten.

Om brottsofferfonden på Brottsoffermyndighetens webbplats

Brottsutredning

Via länken nedan hittar du information om hur en brottsutredning går till.

Om brottsutredningen på Åklagarmyndighetens webbplats

Domar och lagar

Rättsinformation på lagrummet.se
Information om lagar hos Riksdagen
Om hur man överklagar en dom på Sveriges Domstolars webbplats

Ekonomisk brottslighet

Information om olika typer av ekonomisk brottslighet och hur den utreds hittar du här på webbplatsen. Frågor om penningtvätt, mutor och korruption hittar du däremot svar på via dessa länkar:

Olika typer av ekonomisk brottslighet (Ekobrottsmyndigheten)
Riksenheten mot korruption inom Åklagarmyndigheten

Häkte

Om att vara häktad och sitta i fängelse – information på Kriminalvårdens webbplats

Internationellt

Europeisk brottsstatistik hittar du här:

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics

Information om Europadomstolen finns hos Sveriges domstolar:

Sveriges Domstolar – hur driver man ett mål till Europadomstolen?

Rättegång

Sveriges Domstolar har detaljerad information på sin webbplats om allt som rör domstolar och rättegångar.

Sveriges Domstolar – hur går en rättegång till?

En enkel och tydlig vägledning genom rättegången finns här:

Rättegångsskolan.se

Information om vem som kan få målsägandebiträde och hur det fungerar med särskilda företrädare för barn hittar du här:

Sveriges Domstolar – om du behöver hjälp

För dig som behöver stöd inför en rättegång finns information här:

För brottsoffer

Sveriges Domstolars sida för brottsoffer
Brottsoffermyndighetens information för brottsoffer
Åklagarmyndigheten – om du är utsatt för brott
Åklagarmyndigheten – barn och unga som brottsoffer
Ekobrottsmyndigheten – om du utsatts för brott

För åtalade/misstänkta

Polisen – Gripen, anhållen eller häktad
Sveriges Domstolar – stöd för dig som är åtalad
Åklagarmyndigheten – för dig som är misstänkt
Ekobrottsmyndigheten – om du är misstänkt för ekonomisk brottslighet

För vittnen

Sveriges Domstolar – stöd för vittnen
Brottsoffermyndigheten – för dig som är vittne
Åklagarmyndigheten – om du kallats som vittne
Ekobrottsmyndigheten – information för den som ska vittna

Skadestånd och ersättning

Information om hur man ansöker om skadestånd, vem som har rätt till det och hur man får ut sitt skadestånd finns på Brottsoffermyndighetens webbplats.

Sveriges Domstolar – hur och varför man betalar skadestånd
Brottsoffermyndigheten – om skadestånd (brottsskadeersättning)

Statistik

Brottsstatistik hittar du hos Brottsförebyggande rådet. Där finns både statistikrapporter, sammanställningar och en databas där man själv kan söka statistik inom olika områden.

Brottsförebyggande rådets webbplats

Straff och böter

Information om vilka straff som finns och vad de innebär finns på Kriminalvårdens webbplats. Via länkarna nedan hittar du även information om vad som gäller för ungdomar och för psykiatriska undersökningar och vård.

Kriminalvården – om olika påföljder
Information om böter på polisens webbplats
Rättsmedicinalverket – den rättspsykiatriska undersökningen
Statens institutionsstyrelse – för ungdomar (under 18 år)
Åklagarmyndigheten – om strafföreläggande
Åklagarmyndigheten – om åtalsunderlåtelse

Trafikbrott

Transportstyrelsens information om indraget körkort

Åklagare

Undrar du vad åklagaren arbetar med? Svar finner du här:

Åklagarmyndigheten – åklagarens roll