Meny Stäng

Brottsförebyggande

Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande arbete sker både centralt och regionalt.

Kontaktperson, centrala projekt och frågor

Anna-Karin Hansen, chefsåklagare & bitr enhetschef
010 – 562 91 78

Leder myndighetens brottsförebyggande arbete, vilket omfattar att implementera den nationella strategin för att förebygga ekonomiska brottslighet liksom att ansvara för nationell samverkan inom den förebyggande verksamheten.

Huvudkontoret

Anna Sjöquist, strategisk analytiker
010 – 562 94 25

Stockholm/Uppsala

Sara Persson
010 – 562 93 90

Göteborg

Miia Vuolama

Malmö

Madelene Gripenklinga
010 – 562 95 89

Linköping/Örebro

Vakant

Umeå/Sundsvall

Anna Lundström

010 – 562 98 08