Meny Stäng

Ekobrottsmyndigheten inleder inte förundersökning efter anmälan om penningtvätt i Swedbank

Den 4 mars i år tog Ekobrottsmyndigheten emot en brottsanmälan från Hermitage Capital Management (HCM). Anmälan från HCM avsåg bland annat påstådd penningtvätt om 176 miljoner US-dollar som härrörde från bedrägerier om totalt 230 miljoner dollar i Ryssland.

Enligt anmälan har penningtvätten skett genom att föra över 176 miljoner dollar till bankkonton i Swedbank i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

Av anmälan framgår att HCM agerar för att myndigheter inom rättsväsendet över hela världen skall utreda anmäld penningtvätt i sina respektive jurisdiktioner och att sådana utredningar pågår i ett flertal jurisdiktioner.

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har sedan man mottog anmälan granskat den anmälda brottsligheten som har kopplingar till Sverige, vilket bland annat visar följande:

  • De överföringar som skett till svenska bankkonton i Swedbank är begränsade och har omfattat en mindre del av det totala anmälda beloppet.
  • De anmälda överföringarna till svenska bankkonton i Swedbank har skett under åren 2006-2012 och skall därför bedömas utifrån den då gällande straffbestämmelsen om penninghäleri, och inte den nuvarande, skarpare lagstiftningen om penningtvätt från 2014.
  • Detta innebär att samtliga överföringar till svenska konton i Swedbank bedöms ha skett så lång tid tillbaka att anmälda gärningar nu är preskriberade.

Med anledning av ovanstående har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg fattat beslut om att inte inleda förundersökning.

Frågor om beslutet besvaras av Henric Fagher, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg, fram till cirka kl. 11:15 idag måndag den 1 april.
010-562 93 33
henric.fagher@ekobrottsmyndigheten.se