Meny Stäng

Åtal för grova ekobrott kopplade till friskolestiftelse i västra Stockholm

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal mot sju personer för grova ekobrott. Åtalet gäller trolöshet mot huvudman i två fall, grova bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott. Fem av de inblandade är tidigare styrelseledamöter i Al-Azhar stiftelsen som driver friskoleverksamhet.

Brotten har begåtts under åren 2015 – 2018. Stiftelsens tidigare ordförande som också är grundare av stiftelsen är häktad sedan i november 2018.

Brottsligheten som rör grov trolöshet mot huvudman har skett genom att den tidigare styrelsen i stiftelsen låtit föra ut sammanlagt 11 miljoner kronor från stiftelsen och dess dotterbolag från skolverksamheten. Stiftelsen är finansierad i princip helt med skolpeng från kommunen och ändamålet med verksamheten är att bedriva skolverksamhet med religiös profil. Mottagarna av de pengar som förts ut ingår i en bolagsgrupp som ägs och drivs av den tidigare ordföranden för stiftelsen. Syftet har varit att pengarna skulle gå till bankverksamhet som skulle startas i bolagsgruppen.

– Min bedömning är att styrelsen genom att flytta ut pengarna från skolverksamheten till den externa bolagsgruppen har agerat i strid med stiftelsens ändamål som är att bedriva skolverksamhet, vilket innebär att man gör sig skyldig till grov trolöshet mot huvudman, säger Lisa Hermanrud, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten och tillika förundersökningsledare i ärendet.

Utöver detta har den tidigare ordföranden för stiftelsen orsakat ett dotterbolag skada om minst 2,45 miljoner kronor genom att, bakom ryggen på övriga styrelsemedlemmar, sälja en tomträtt för 4 miljoner kronor utan att redovisa rätt köpeskilling. Även i detta fall har pengarna gått till den tidigare nämnda bolagsgruppen.

Den tidigare ordföranden åtalas därutöver för grovt penningtvättsbrott, bland annat genom att ta emot sammanlagt cirka 3,4 miljoner kronor i ett av bolagen i bolagsgruppen. Pengarna kommer från en bolagsplundring (grov oredlighet mot borgenärer) i Göteborg. Drygt hälften av dessa pengar har sedan slussats vidare utomlands.

De grova bokföringsbrotten har begåtts både i stiftelsen och i bolagen i bolagsgruppen.

Rättegången börjar den 9 maj 2019 vid Stockholms tingsrätt och beräknas pågå i cirka fem veckor. Åklagare är Lisa Hermanrud och Jonas Svanfeldt vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Målnummer vid Stockholms tingsrätt: B 15543-18.

För mer information:
Kammaråklagare Lisa Hermanrud finns tillgänglig för frågor rörande åtalet idag, 25 april, kl. 13.00, tel. nr. 010-56 292 09.