Meny Stäng

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag överklagat domen i det s.k. Allra-målet

Målet handlar bland annat om ett köp av värdepapper för 430 miljoner kronor av tre pensions-fonders pengar som förvaltats av Allra. Köpet har skett genom en mäklare där det uppstått en vinst om 170 miljoner kronor. Vinsten har uppstått eftersom mäklaren för pensionsfondernas räkning betalat endast 260 miljoner kronor till de banker som värdepapperen köpts från.

Läs mer >>