OM OSS
Skrivet den 5 November, 2012 av
 • SÅ HÄR ARBETAR EBM


 •  
  Ekobrottsmyndigheten riktar i första hand in sig på den grova ekonomiska brottsligheten, men också på de mindre allvarliga ekobrotten där lagföringen har ett förebyggande syfte.
   
  Verksamheten är uppdelad i brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring. Vi kartlägger och analyserar utvecklingen och bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten ur ett helhetsperspektiv, tar initiativ till myndighetsgemensamma aktioner och utarbetar förslag till författningsändringar för att underlätta och effektivisera ekobrottsbekämpningen.
   
  Vi arbetar strategiskt och operativt för att spåra och återföra brottsvinster (pengar eller egendom som anskaffats genom brott). Vi jobbar också hela tiden med att utöka och förbättra vårt internationella samarbete.