Samverkan

Vi ansvarar för att alla som jobbar med att bekämpa ekonomisk brottslighet i Sverige samarbetar. Vårt arbete sker därför i nära samarbete med andra myndigheter och organisationer.

Ekobrottsmyndigheten ansvarar dessutom för samordningen av de nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering och användning av EU-relaterade medel i landet.

Läs mer om hur vi samverkar på EBMs webbplats »