INFORMATION
Skrivet den 5 November, 2012 av
 • OM DU KALLATS TILL FÖRHÖR

 • Under en brottsutredning behöver polis och åklagare förhöra både misstänkta och vittnen för att utreda vad som har hänt.
   
  Vanligtvis skickas ett brev med kallelsen men ibland kan man bestämma tid för förhöret per telefon. Av kallelsen framgår tid och plats och vem som ska förhöra dig. Här är några saker att tänka på för dig som kallats till förhör:
   

  • Anmäl dig i receptionen och fråga efter den person som anges i brevet
   
  • Om du har fått en skriftlig kallelse, tag med denna
   
  • Kom ihåg att ta med dig identitetshandlingar, t.ex. pass eller körkort
   
  • Du är skyldig att komma. Om du är sjuk måste du genast meddela Ekobrottsmyndigheten för att få en ny tid
   
  • Den som inte kommer självmant till förhör hämtas av polis
   
  Under förhöret får du träffa en eller två personer som utreder ärendet, oftast är det en polis. Du har rätt att ta med din försvarare under förhöret.
   
  Polisen skriver ner förhöret på ett papper som du efter förhörets slut får läsa igenom och godkänna. Vid mer komplicerade förhör används bandspelare.