RUT-avdrag? Tänk på detta!

Så här skyddar du dig mot fusk och svartjobb när du anlitar hushållsnära tjänster:

 • Kontrollera att företaget du ska anlita använder egen personal och i vilka situationer de anlitar underentreprenörer eller bemanningsföretag.

 • Begär att få se F-skattebevis och ta referenser från tidigare kunder!

 • Kontakta Skatteverket för att kontrollera att företaget betalar skatter och avgifter. Där kan du kontrollera:
  • registrering för A-, F- eller FA-skatt
  • momsregistrering och registrering som arbetsgivare
  • redovisade arbetsgivaravgifter för de senaste tre månaderna
  • skulder hos Kronofogden.

 • Är du privatperson ringer du Skatteupplysningen på 0771-567 567 eller fyller i blanketten Begäran om offentliga uppgifter (SKV 4820).

 • Branschorganisationer kan oftast bistå med uppgifter om vad som är skäliga kostnader och löner. Till exempel kan du kontakta Almega eller Fastighetsanställdas förbund när det gäller hushållsnära tjänster.

 • Begär alltid faktura och undvik att betala kontant så minskar du risken för svart arbete. På fakturan ska det stå att företaget har F-skattsedel, annars kan du själv bli tvungen att betala skatt som företaget hållit inne!

 • Var noga med att företaget du anlitar anmäler vem som ska utföra tjänsten. Kräv legitimation om det är okända personer.

 • Ifrågasätt priser som du tycker är onormalt låga! Billigt är inte alltid bra.