Om du är åtalad

En förundersökning görs alltid när ett brott misstänks ha begåtts. Det sker bland annat genom förhör, undersökning av brottsplatsen och teknisk utredning.

Vid Ekobrottsmyndigheten leds alltid förundersökningen av en åklagare. Åklagaren väcker åtal vid domstol om det bedöms finnas tillräckliga bevis för att den misstänkte ska kunna fällas i en rättegång.

Domstolen får bara använda sig av de omständigheter som åklagaren tagit fram i åtalet.

Domstolens uppgift är att pröva om åklagaren kan bevisa att den åtalade har begått just det brott som åklagaren påstår.

Rättegången

Det är viktigt att du kommer i rätt tid och till rätt plats för rättegången, inte bara för att domstolen ska döma rätt, utan också för att en förhandling kostar samhället stora pengar.

Om du inte kommer kan rättegången få ställas in. Detta innebär att du och alla andra berörda blir kallade vid ett nytt tillfälle. Du kan bli skyldig att betala böter eller riskera att hämtas av polisen om du inte kommer.

Du kan till och med få betala kostnader för andra som kommit till domstolen.

  • Om du har svårt att komma, kontakta omedelbart domstolen och meddela detta.

  • Meddela också domstolen om du plötsligt blir sjuk. Läkarintyg måste då uppvisas.

  • Arbete eller semester räknas inte som giltig ursäkt.

  • Ta gärna med dig kallelsen till domstolen.

För att bekräfta för domstolen att du har fått kallelsen till rättegången ska du skriva under och skicka in det svarsbrev som följer med kallelsen. På domstolen kallas det delgivning.

Att vittna vid en rättegång innebär att du talar under ed.

Det betyder att du måste tala sanning och du får inte heller undanhålla information. Om du inte talar sanning kan du dömas till fängelse eller böter.