Ny i arbetslivet?

För dig är på väg ut i arbetslivet och söker anställning finns det några saker att tänka på. Dels handlar det om att undvika svart arbete, som innebär negativa konsekvenser för både dig själv och samhället, dels finns det fördelar och nackdelar med olika anställningsformer.

Svart eller vitt?

Du kan tjäna upp till en viss summa varje år utan att behöva betala någon skatt alls. För 2012 är den summan 18 699 kr. Du ska alltså betala skatt om du tjänar 18 700 kronor eller mer. Om man arbetar åt någon, tjänar mer än 18 700 kr och inte betalar skatt arbetar man svart. Du är då rättslös gentemot din arbetsgivare och du blir ofta utnyttjad genom att du inte får avtalsenlig lön och inte sällan dåliga arbetsvillkor. Det är också olagligt att jobba svart.

Anställningsbevis

Du har laglig rätt till ett anställningsbevis eller anställningsavtal, senast en månad efter att du börjat jobba. Ofta är ett sådant bevis en förutsättning för att du ska få hjälp om du skulle du ha otur och råka illa ut på jobbet. Det gäller både gentemot privata försäkringsbolag och exempelvis Försäkringskassan. Ett anställningsbevis ska alltid innehålla:
 • Ditt och arbetsgivarens namn
 • Arbetsplatsens adress och organisationsnummer
 • Din lön och dina arbetsuppgifter
 • Anställningsform med start- och slutdatum samt eventuell uppsägningstid
 • Arbetstid (per dag/vecka)
 • Din rätt till betald semester och övertidsersättning
 • Lönebesked
Du ska alltid se till att få ett lönebesked, det har du rätt till! Det ska innehålla uppgifter om din lön samt avdragen källskatt, hur många timmar eller dagar du har jobbat samt hur stor semesterersättning du fått. Om din arbetsgivare gör avdrag för kost och logi ska det också framgå.

Olika anställningsformer

 • Fast anställning Om inget annat har avtalats mellan dig och arbetsgivaren gäller ett anställningsavtal tills vidare. En tillsvidareanställning gäller på obestämd tid och måste sägas upp för att upphöra att gälla.
 • Säsongsanställning En säsongsanställning innebär att någon utför ett arbete som bara är möjligt under en viss tid på året, till exempel bärplockning eller arbete vid skidanläggning.
 • Vikariat Vikariat innebär att ersätta någon som är borta på grund av sjukdom, studier, barnledighet eller någon annan orsak. Man får vara vikarie i maximalt två år under en femårsperiod.
 • Allmän visstidsanställning En allmän visstidsanställning kan man få i samband med anställning i projekt, feriejobb eller arbetsanhopning. I likhet med vikariat kan man ha visstidsanställning maximalt två år under en femårsperiod.